Promieniowanie Röntgena

Cel

Aktualny zestaw pomiarowy umożliwia realizacje dwóch celów:

  • badanie dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego na monokrysztale fluorku litu – wyznaczenie odległości międzypłaszczyznowych odpowiedzialnych za widmo dyfrakcyjne
  • badanie krótkofalowej granicy widma promieniowania rentgenowskiego w funkcji napięcia przyśpieszającego – wyznaczenie stałej Plancka.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
(Program Operacyjny Kapitał Ludzki)
Copyright © 2009-2011 Internetowe Laboratorium Fizyki