Lista doświadczeń

W założeniach laboratorium to będzie udostępniać eksperymenty zlokalizowane na terenie Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej, a także zlokalizowane w innych uczelniach (szkołach), które zechcą włączyć się organizacyjnie do Internetowego Laboratorium Fizyki i poprzez Internet udostępnić swój sprzęt i oprogramowanie. Tematyka ćwiczeń obejmuje najciekawsze i najważniejsze eksperymenty w historii fizyki.

Poniżej znajduje się tabela z aktualnie dostępnymi doświadczeniami.

Tytuł Opis Status
Promieniowanie Röntgena Badanie stałej sieci kryształu metodą dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego. ACTIVE
Zjawisko Francka-Hertza Badanie energii wzbudzenia atomów podczas nieelastycznych zderzeń z elektronami. ACTIVE
Zjawisko fotoelektryczne Badanie emisji elektronów z powierzchni przedmiotu w skutek jego oświetlenia. ACTIVE
Zjawisko Comptona Badanie rozpraszania promieniowania elektromagnetycznego na swobodnych elektronach. ACTIVE
Rezonans elektryczny Badanie drgań elektrycznych w obwodach RLC. ACTIVE
Licznik Geigera-Müllera Badanie licznika Geigera-Müllera ACTIVE
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
(Program Operacyjny Kapitał Ludzki)
Copyright © 2009-2011 Internetowe Laboratorium Fizyki