Zjawisko Francka-Hertza

Opis aparatury pomiarowej


Do realizacji ćwiczenia zastosowano następujące przyrządy:

 1. lampa (tetroda) wypełniona parami rtęci (PHYWE)
 2. piec do podgrzewania lampy (PHYWE) (P)
 3. sterowany zasilacz pieca, EIUR Regulowany Zasilacz Stabilizowany SPS 45 L (Z)
 4. bimetaliczny ogranicznik temperatury (maksymalnej)
 5. termopara do pomiaru temperatury pieca
 6. układ do pomiaru temperatury (T)
 7. lampa wypełniona rozrzedzonym neonem (PHYWE)
 8. sterowane zasilacze do wytworzenia rozkładu potencjału  lampach (napięcie anodowe, siatkowe) MOTECH LPS 304
 9. zasilacz żarzenia lamp, MOTECH LPS 3041 (UH)
 10. elektrometr umożliwiającego pomiary bardzo małych ( 10-13 A) prądów, Multimetr Keithley 2000 (IA)
 11. sterowany przełącznik napięć (zamiana lampy rtęciowej na neonową) (S)
 12. sterowane włączniki zasilania poszczególnych elementów układu pomiarowego (OP8)
 13. kamery internetowej do obserwacji wyładowania w lampie neonowej
 14. komputer z oprogramowaniem sterującym wszystkimi zadaniami pomiarowymi:

Schemat i szczegóły połączeń ilustruje poniższy rysunek:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
(Program Operacyjny Kapitał Ludzki)
Copyright © 2009-2011 Internetowe Laboratorium Fizyki