Rezonans elektryczny

Wykonanie ćwiczenia

Należy zacząć od uruchomienia zasilania klikając ikonę Zasilanie. Po krótkiej chwili należy przystąpić do wyboru badanego układu spośród kwarcowego, równoległego lub szeregowego. Po wybraniu pojawią się przykładowo wybrane parametry: amplituda sygnału, skok częstotliwości, częstotliwość początkowa oraz częstotliwość końcowa, czyli zakres pracy częstotliwości. Po ustawieniu odpowiednich parametrów należy rozpocząć pomiar klikając przycisk Start. W przypadku, gdy ćwiczenie jest przeprowadzane po zmroku można dodatkowo oświetlić eksperyment lampą, którą uruchamiamy po kliknięciu na przycisk Światło, który znajduje się w zakładce „zarządzanie doświadczeniem”.

Po uruchomieniu eksperymentu w zakładce Wyniki na bieżąco będzie rysowany wykres zależności prądu od częstotliwości. W każdym momencie można zapisać wykres pomiarów na komputerze, z którego realizuje się pomiary klikając w opcję Eksperyment potem Zapisz eksperyment znajdującą się z lewej strony na górze strony lub klikając prawym przyciskiem myszy zapisz jako.... Pamiętaj o zapisaniu wyników przed upływem czasu rezerwacji.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
(Program Operacyjny Kapitał Ludzki)
Copyright © 2009-2011 Internetowe Laboratorium Fizyki