Rezonans elektryczny

Opis aparatury pomiarowej

Do pomiarów charakterystyk wykorzystany zostanie układ pomiarowy składający się ze sterowanego zasilacza umożliwiającego wybór wartości i częstotliwości napięcia wymuszającego, woltomierza umożliwiającego pomiary napięć przemiennych, sterowanego przełącznika układu elektronicznego (zamiana połączenia szeregowego na równoległe, zmiana układu LC na rezonator kwarcowy).

Do realizacji ćwiczenia zastosowano następujące przyrządy:

  1. Układ obwodu elektrycznego
  2. Sterowany przełącznik układu elektronicznego
  3. Multimetr ESCORT 3136A do pomiaru prądów i napięć
  4. Generator funkcji wymuszającej rezonans HM8131-2
  5. Oscyloskop (RIGOL)
  6. Kamera internetowa do obserwacji układu pomiarowego
  7. Komputer z oprogramowaniem sterującym wszystkimi zadaniami pomiarowymi
  8. Urządzenia pomiarowe podłączone są do komputera za pomocą portów szeregowych RS 232

Schemat połączeń elementów układu w przypadku wyboru połączenia szeregowego oporu R, indukcyjności L i pojemności C ilustruje rys.1

Rys.1. Schemat układu pomiarowego dla połączenia szeregowego RLC.

Schemat połączeń elementów układu w przypadku wyboru połączenia równoległego ilustruje rys.2

Rys.2. Schemat układu pomiarowego dla połączenia równoległego RLC.

Schemat połączeń elementów układu w przypadku wyboru połączenia rezonatora kwarcowego ilustruje rys.3

Rys.3. Schemat układu pomiarowego dla połączenia rezonatora kwarcowego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
(Program Operacyjny Kapitał Ludzki)
Copyright © 2009-2011 Internetowe Laboratorium Fizyki