Zjawisko Comptona

Opis aparatury pomiarowej

Celem tego ćwiczenia jest pomiar energii rozproszonych kwantów gamma w funkcji kąta rozproszenia.

Aparatura używana w ćwiczeniu do zbierania pojedynczych widm (rysunek 5):
1. Kaseta NIM-BIN (6,12,24 V), 230 VAC (model 2100-2, 150W 12 miejsc NIM)
2. Detektor NaJ(Tl), 2”x2” (model 802-2x2) – 2sztuki
3. Przedwzmacniacz do det. scyntylacyjnych (model 2007) – 2 sztuki
4. Wzmacniacz spektrometryczny zawansowany (model 2026, kształtowanie Trójkąt/Gauss; PUR/LTC)
5. Podwójny (niezależny) zasilacz wysokiego napięcia 0 – 5 kV, zasilający fotopowielacz w liczniku scyntylacyjnym (model 3125) - układ wykrywający zbocze narastające piku i wysyłający sygnał do przetwornika, sterowany jest za pomocą układu Coincidence
6. Analizator koincydencji (model 2040) - układ wykrywający koincydencję
7. Wielokanałowy 2 torowy analizator amplitudy impulsów (model MP2-2E MultiPort II, Ethernet i USB, 2 wejścia) zawierający 2 niezależne 16K ADC praca w trybie PHA i MCS podwójny moduł NIM, 14-bitowy (w doświadczeniu wykorzystywane jest 11 bitów – zakres energetyczny dzielony jest na 2048 kanałów)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
(Program Operacyjny Kapitał Ludzki)
Copyright © 2009-2011 Internetowe Laboratorium Fizyki